VERDELER VAN PREMIUM MERKEN SINDS 1978

Actievoorwaarden Castelli Custom – maand van het goede doel 

Deelname

1.1 Deelname aan onze decemberactie is enkel geldig bij Castelli Custom. 

1.2 Castelli Custom heeft het recht om een deelnemer van deze actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen, de actie onrechtmatig beïnvloedt, of anderszins ontoelaatbaar gedrag vertoont.

1.3 Deelname is uitgesloten voor personen zonder vaste woon- of verblijfplaats in België, Nederland en Luxemburg. 

1.4 De deelnemer verleent Castelli Custom toegang tot zijn/haar gegevens (naam, adres en e-mail), zodat zijn/haar gegevens in de actie database kunnen worden opgeslagen. 

1.5 Castelli Custom mag na deelname het bedrijf of WTC e-mailberichten sturen. 

1.6 Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

1.7 De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie op LinkedIn. 

1.8 Voor een geldige deelname moet het design van de wieleroutfit gefinaliseerd zijn voor 1 januari 2023. 

1.9 Voor een geldige deelname moet een getekende bestelbon voor 28 februari voorgelegd kunnen worden. 

1.10 Voor een geldige deelname moet het bedrijf / WTC in het jaar 2023 deelnemen aan een goed doel. 

 

Prijs

2.1 De winnaars worden persoonlijk bekend gemaakt en ook meegedeeld via een bericht op Instagram.

2.2 De winnaars worden bekend gemaakt op https://castellicustom.be/

2.3 Castelli Custom geeft maximum 10% op de totale orderwaarde aan het gekozen goede doel van de winnaar. 

2.4 De geselecteerde winnaars dienen na winst akkoord te gaan met een gepubliceerd interview en video. 

 

Persoonsgegevens

De door de deelnemer in verband met de actie aan Castelli Custom verstrekte persoonsgegevens, telefoonnummer, postcode en huisnummer en e-mail worden opgenomen in een gegevensbestand. Op deze verzameling van persoonsgegevens is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”) van toepassing. De deelnemer geeft Castelli Custom toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De verstrekte gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

 

Algemene voorwaarden

4.1 Castelli Custom is gerechtigd om deze actievoorwaarden (zonder vooraankondiging of opgaaf van reden) eenzijdig te wijzigen, tenzij deze wijzigingen ten nadele van de deelnemers zijn. Zonder dat Castelli Custom daardoor op enige wijze tot vergoeding van schade gehouden is tegenover de deelnemers.

4.2 Onder het bevestigen en accepteren verstaat Castelli Custom het ontvangen van de adresgegevens van de winnaar.

4.3 Iedere winnaar is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar tijdige acceptatie van de prijs.

4.4 De prijs kan alleen worden uitgekeerd aan een deelnemer die volledige en juiste persoons- en contactgegevens heeft achtergelaten. In geval van annulering van de prijs is het niet mogelijk de prijs over te dragen of op een later moment nogmaals te laten uitkeren.

4.5 LinkedIn en Instagram zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor (aspecten van) de inhoud van winacties op hun media, noch voor eventuele gevolgen van winacties.

4.6 Castelli Custom verwerkt persoonsgegevens uitsluitend naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679, ook wel “AVG”/”GDPR”).

4.7 Op deze actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

newsletter

subscribe to get the best from me

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue

Laat uw gegevens achter en onze teamwear experts nemen contact met je op!